مهمان فرشتگان زمینی شده ایم

مهمان فرشتگان زمینی شده ایم

بیماران سندروم داون، فرشتگان زمینی با اراده و همتی والا و قلبی چون آینه هستند. این عزیزان با اعتماد به نفس مانند هر انسان دیگری به زندگی خود ادامه داده و بذر امید را در دل دیگران جای می دهند. مرکز چشم پزشکی بصیر سعی دارد با برگزاری طرحهای سنجش سلامت قدمی مثبت در جهت انجام مسئولیت اجتماعی خود در قبال تمامی این عزیزان بردارد.

پرسیدن سوالات