طرح عمومی سنجش سلامت چشم کودکان

طرح عمومی سنجش سلامت چشم کودکان

کودکان امید بخش زندگی هستند. ما بر خود می دانیم تا در بهبود سلامت ثمره ی زندگی هم وطنان عزیز خود از هیچ چیز فروگذار نباشیم. فلذا در آذر ماه امسال طرحی رایگان برای سنجش سلامت چشم کودکان در مهد کودک سرای محله کشاورز برگزار کردیم. باشد که قدمی هر چند کوچک در جهت بهبود کیفیت زندگی این عزیزان برداشته باشیم.

پرسیدن سوالات