طرح سنجش سلامت چشم سالمندان

طرح سنجش سلامت چشم سالمندان

سالمندان، گنجینه ای با ارزش از تجربه. فرشتگانی که در آشوب روزگار همیشه سپر جوانان بودند. مرکز بصیر وظیفه خود می داند تا در همه حال خدمت گزار این عزیزان باشد. یکی از سلسله برنامه های سنجش سلامت چشم سالمندان در تابستان 97.

پرسیدن سوالات