تجربه آقای حسینی از درمان در مرکز بصیر

تجربه آقای حسینی از درمان در مرکز بصیر

آقای سید محمد حسینی از تجربه ی خود در مرکز بصیر می گوید. ایشان در مهر ماه امسال برای پیوند قرنیه به مرکز بصیر مراجعه کرد و پیش از آن تحت عمل جراحی پلک قرار گرفته بود. اکنون او برایمان از نتیجه ی جراحی، مرکز بصیر، پزشکان و مراحل درمان خود می گوید.

پرسیدن سوالات