بررسی‌درمان‌های قبلی intravitreal پارگی کپسول خلفی در جراحی کاتاراکت

بررسی‌درمان‌های قبلی intravitreal پارگی کپسول خلفی در جراحی کاتاراکت

در این مقاله به ‌بررسی تأثیر درمان‌های قبلی intravitreal پیش بینی کننده پارگی کپسول خلفی در حین جراحی حین کاتاراکت پرداخته شده است.

این مقاله در نشریه Ophthalmology journal منتشر شده است.

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات