بررسی درجه وقوع bias دو عضوی در RCT گلوکوم می‌پردازد

بررسی درجه وقوع bias دو عضوی در RCT گلوکوم می‌پردازد

این مقاله به بررسی درجه وقوع bias دو عضوی در RCT گلوکوم می‌پردازد و چنین نتیجه می‌گیرد که این عامل حدود ۱-۱۳% در RCT تأثیر می‌گذارد

این مقاله در نشریه Glaucoma منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات