تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی اثرات جراحی ترابکولکتومی و ایمپلانت دستگاهی گلوکوما(GDI)

تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی اثرات جراحی ترابکولکتومی و ایمپلانت دستگاهی گلوکوما(GDI)

بررسی اثرات جراحی ترابکولکتومی و ایمپلانت دستگاهی گلوکوما(GDI) را که جهت گلوکومای یووه ایتیک به کار می رود و نیز اثرات فعالیت یووه ایت برروی نتایج جراحی

این مقاله در نشریه Clinical & Experimental Ophthalmology منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

 

پرسیدن سوالات