تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی اثرات محلول‌های ۰.۰۲۴% latanoprostene bunod را با تیمولول ۰.۰۵%

تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی اثرات محلول‌های ۰.۰۲۴% latanoprostene bunod را با تیمولول ۰.۰۵%

بررسی اثرات روزانه و شبانه محلول های ۰.۰۲۴% latanoprostene bunod را با تیمولول ۰.۰۵% در کاهش فشار درون چشمی

این مقاله در نشریه American Journal of Ophthalmology    منتشر شده است

متن کامل ممقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات