تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی اندوفتالمیتِ بعدازجراحی آب مروارید علیرغم پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی با سفوروکسیم

تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی اندوفتالمیتِ بعدازجراحی آب مروارید علیرغم پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی با سفوروکسیم

بررسی اندوفتالمیتِ بعدازجراحی آب مروارید علیرغم پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی با سفوروکسیم

این مقاله در نشریه Journal of Cataract & Refractive Surgery منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات