تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی بیماران دچار کاتاراکت و علائم بالینی سندرم pseudo exfoliation

تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی بیماران دچار کاتاراکت و علائم بالینی سندرم pseudo exfoliation

بررسی بیماران دچار کاتاراکت و علائم بالینی سندرم pseudoexfoliation

این مقاله در نشریع Journal  of  Cataract  and  Refractive  Surgery منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات