تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی رابطۀ میان آلودگی هوای محیط سکونت فرد و ریسک انسداد شریان شبکیه‌ای مرکزی

تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی رابطۀ میان آلودگی هوای محیط سکونت فرد و ریسک انسداد شریان شبکیه‌ای مرکزی

بررسی رابطۀ میان آلودگی هوای محیط سکونت فرد و ریسک انسداد شریان شبکیه ای مرکزی

این مقاله در نشریه Ophthalmology منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

نظرات کاربران

تعداد نظرات در انتظار تایید :425

پرسیدن سوالات