تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی (NLR) و (PLR) به عنوان بیومارکرهای جدید گلوکومای زاویه باز اولیه(POAG)

تازه‌های چشم‌پزشکی / بررسی (NLR) و (PLR) به عنوان بیومارکرهای جدید گلوکومای زاویه باز اولیه(POAG)

بررسی (NLR) و (PLR) به عنوان بیومارکرهای جدید گلوکومای زاویه باز اولیه(POAG)

این مقاله در نشریه Journal of Glaucoma منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات