تازه‌های چشم‌پزشکی / ریسک بروز سکتۀ مغزی پس از درمان دژنرسانس نئوواسکولار وابسته به سِن ماکولا

تازه‌های چشم‌پزشکی / ریسک بروز سکتۀ مغزی پس از درمان دژنرسانس نئوواسکولار وابسته به سِن ماکولا

ریسک بروز سکتۀ مغزی پس از درمان دژنرسانس نئوواسکولار وابسته به سِن ماکولا

این مقاله در نشریه Retina منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات