بررسي روند پيشرفت پارامترهاي مختلف قرنيه در قوز قرنيه پيشرونده

تازه‌های چشم‌پزشکی/ شماره ۲۴: بررسی روند پیشرفت پارامترهای مختلف قرنیه در قوز قرنیه پیشرونده

این مقاله به بررسی روند پیشرفت پارامترهای مختلف قرنیه در قوز قرنیه پیشرونده می‌پردازد.

این مقاله در نشریه cornea منتشر شده است.

متن کامل را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات