اثر ليزيك بر زمان عمل جراحي كاتاراكت

تازه‌های چشم‌پزشکی/ شماره ۲۶: اثر لیزیک بر زمان عمل جراحی کاتاراکت

مقایسه سن در زمان عمل جراحی کاتاراکت

این مقاله در نشریه Journal of  Refractive Surgery منتشر شده است.

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات