تازه‌های چشم‌پزشکی / شماره ۳۳ : کشف مکانیسم اثر تزریق استونید تریامسنیول در فضای ساب تنون خلفی

تازه‌های چشم‌پزشکی / شماره ۳۳ : کشف مکانیسم اثر تزریق استونید تریامسنیول در فضای ساب تنون خلفی

این مقاله به بررسی کشف مکانیسم اثر تزریق استونید تریامسنیول در فضای ساب تنون خلفی پرداخته است

این مقاله در نشریه  Japanese ophthalmology journal منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات