تازه‌های چشم‌پزشکی / شماره ۴۴ : یک تحقیق ازنوع Cross-sectional

تازه‌های چشم‌پزشکی / شماره ۴۴ : یک تحقیق ازنوع Cross-sectional

بررسی تحقیقی از نوع Cross-sectional اشاره می‌کند با ترتیب دادن مقایسه‌ای بین بیماران دچار دژنراسیون ماکولا وابسته به سن و خشکی چشم AMD

این مقاله در نشریه Vision Science and Optometry منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات