تازه‌های چشم‌پزشکی / شماره ۴۶ : ارائه یک گزارش از بانک چشم وابسته به AMRS

تازه‌های چشم‌پزشکی / شماره ۴۶ : ارائه یک گزارش از بانک چشم وابسته به AMRS

گزارش بانک چشم وابسته به AMRS از میان واکنشهای زیان بار گزارش شده طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ میلادی پس از پیوند قرنیه PGF

این مقاله در نشریه Cornea منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات