مقایسه از دست رفتن ویتره در جراحی کاتاراکت به روش فاکوامولسیفیکاسیون با شیوه Femtosecond

تازه‌های چشم‌پزشکی / مقایسه از دست رفتن ویتره در جراحی کاتاراکت به روش فاکوامولسیفیکاسیون با شیوه Femtosecond

مقایسه از دست رفتن ویتره در جراحی کاتاراکت به روش فاکوامولسیفیکاسیون با شیوه Femtosecond

این مقاله در نشریه Journal of Cataract & Refractive Surgery منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات