تازه‌های چشم‌پزشکی / نتایج به کارگیری عدسی های تماسی نرم چند کانونه (MF SCLs) را برای کنترل نزدیک بینی

تازه‌های چشم‌پزشکی / نتایج به کارگیری عدسی های تماسی نرم چند کانونه (MF SCLs) را برای کنترل نزدیک بینی

بررسی نتایج به کارگیری عدسی های تماسی نرم چند کانونه (MF SCLs) برای کنترل نزدیک بینی بر حدت بینایی و کیفیت سابجکتیو دید

این مقاله در نشریه Acta Ophthalmology منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات