تازه‌های چشم پزشکی / شماره۱۸: مقايسه اثربخشي و ايمني ranibizumab 0.5mgبرند اروپايي در مقابل دگزامتازون 0.7mg

تازه‌های چشم پزشکی / شماره۱۸: مقایسه اثربخشی و ایمنی ranibizumab 0.5mgبرند اروپایی در مقابل دگزامتازون 0.7mg

این مقاله به مقایسه اثربخشی و ایمنی ranibizumab 0.5mg برند اروپایی در مقابل دگزامتازون 0.7mg در بیماران مبتلا به ادم ماکولای ثانوی به انسداد ورید مرکزی شبکیه CRVO می پردازد.

این مقاله در نشریه American Journal of Ophthalmology منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات