تازه‌های چشم پزشکی/مقاله شماره ۱۰: ‌بررسی پارامترهای بینایی ۱۵ سال پس از جراحی کاتاراکت

تازه‌های چشم پزشکی/مقاله شماره ۱۰: ‌بررسی پارامترهای بینایی ۱۵ سال پس از جراحی کاتاراکت

در این مقاله، پارامترهای بینایی، ۱۵ سال پس از جراحی کاتاراکت مورد بحث قرار گرفته است.

این مقاله در نشریه Journal of Cataract & Refractive Surgery منتشر شده است.

متن کامل مقاله را اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات