تازه‌های چشم پزشکی / مقاله شماره ۱۱: ‌بررسی اثر AK در جراحی کاتاراکت

تازه‌های چشم پزشکی / مقاله شماره ۱۱: ‌بررسی اثر AK در جراحی کاتاراکت

در این مقاله، اثر AK که در حین جراحی کاتاراکت انجام شده مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله در نشریه  Journal of Cataract & Refractive Surgery متشر شده است.

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات