تازه‌های چشم پزشکی / مقاله شماره ۱۹: بررسي ميزان بروز و عوامل مرتبط با hypotony مقاوم

تازه‌های چشم پزشکی / مقاله شماره ۱۹: بررسی میزان بروز و عوامل مرتبط با hypotony مقاوم

در این مقاله به بررسی میزان بروز و عوامل مرتبط با hypotony مقاوم پس از ترابکولکتومی با میتومایسین C پرداخته شده است.

این مقاله در مجله Japanese Journal of Ophthalmology منتظر شده است .

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

پرسیدن سوالات