تازه‌های چشم پزشکی/ مقاله شماره ۳: ‌ارزیابی پیامدهای بینایی دو جراحی متداول کاتاراکت

تازه‌های چشم پزشکی/ مقاله شماره ۳: ‌ارزیابی پیامدهای بینایی دو جراحی متداول کاتاراکت

این تحقیق یک کوهورت آینده نگر است که بر روی ۳۲۳ بیمار(۴۱۸ چشم) با موضوع ارزیابی پیامدهای بینایی دو جراحی متداول کاتاراکت انجام شده است.

این مقاله در مجله Clinical and Experimental Ophthalmology منتشر شده است.

شما می‌توانید متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات