تازه‌های چشم پزشکی/ مقاله شماره ۴: ‌‌بررسی میزان بروز اندوفتالمیت حاد پس از جراحی کاتاراکت

تازه‌های چشم پزشکی/ مقاله شماره ۴: ‌‌بررسی میزان بروز اندوفتالمیت حاد پس از جراحی کاتاراکت

این مقاله به بررسی میزان بروز اندوفتالمیت حاد پس از جراحی کاتاراکت در فرانسه در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ می پردازد.

این مقاله در نشریه Journal Of Ophthalmology منتشر شد.

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات