آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا ما دو چشم داریم؟

دانستنی‌های چشم‌پزشکی / آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا ما دو چشم داریم؟

دیدن با دو چشم، قضاوت درباره فواصل را امکان‌پذیر می‌سازد. به این امر، درک عمیق گفته می‌شود و به ما کمک می‌کند تا هنگام راه رفتن به اجسام برخورد نکنیم یا روی لبه اجسام نیفتیم!

اما چگونه؟

بین دو چشم، چند سانتی‌متر فاصله بوده و هر یک از آن‌ها، دید متفاوتی دارند. مغز با ترکیب این دو تصویر، یک تصویر سه بعدی ایجاد می‌کند.

پرسیدن سوالات