دانستنی‌های چشم‌پزشکی / ترفند ۲۰- ۲۰-۲۰ چیست؟

دانستنی‌های چشم‌پزشکی / ترفند ۲۰- ۲۰-۲۰ چیست؟

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که در روز ساعات زیادی را پای مانیتور و یا در حال کار کردن با تلفن همراه خود می‌گذرانید، بدون شک دیر یا زود درگیر مشکلات چشمی از جمله خشکی چشم خواهید شد.

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که در روز ساعات زیادی را پای مانیتور و یا در حال کار کردن با تلفن همراه خود می‌گذرانید، بدون شک دیر یا زود درگیر مشکلات چشمی از جمله خشکی چشم خواهید شد.

برای پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از این اتفاق، از ترفند ۲۰- ۲۰-۲۰  استفاده کنید. پس از هر ۲۰ دقیقه ۲۰ ثانیه به ۲۰ متر دورتر خیره شوید.

این ترفند  عضلات چشم شما را آرام می‌کند و کمک می‌کند تا چشم‌ها دیرتر دچار خستگی شوند.

پرسیدن سوالات