دانستنی‌های چشم پزشکی / شماره ۲۱ : آیا می‌دانید؟

دانستنی‌های چشم پزشکی / شماره ۲۱ : آیا می‌دانید؟

چند نکته جالب درباره چشم

  • ضخامت شبکیه در حدود یک برگ کاغذ است.
  • چشم می تواند ۷ تا ۱۰ میلیون رنگ مختلف را ببیند.
  • چشم می­تواند ۷ تا ۱۰ میلیون رنگ مختلف را ببیند.
  • کره چشم بخشی از مغز است که بیرون زده است!
  • چشم، نور رؤیت شده را به الکتریسیته تبدیل می کند. این جریان الکتریکی، پیغامی است که به مغز فرستاده می شود.
  • پرندگان نسبت به انسان ها رنگ های بیشتری را می بینند.
  • زنبورهای می توانند چیزهایی را ببینند که برای ما قابل رؤیت نیستند زیرا آن ها قادر به دیدن نور فرابنفش و نور پلاریزه هستند که به وسیله چشم انسان قابل دیدن نیست.
  •  مارها می توانند حرارت را ببینند. این جانوران قادر به دیدن نور مادون قرمز هستند که به صورت گرما احساس می شود.
  •  عقاب ها می توانند ۶ برابر تیزتر از انسان ببینند.

پرسیدن سوالات