علیرضا اسماعیلی در بصیر تحت جراحی لازک قرار گرفت

علیرضا اسماعیلی در بصیر تحت جراحی لازک قرار گرفت

علیرضا اسماعیلی برای انجام جراحی لازک به مرکز چشم‌پزشکی بصیر مراجعه کرد.
در این ویدیو تجربه این جراحی را از زبان او می‌شنویم.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون عمل جراحی لازک بر‌روی لینک زیر کلیک کنید.
“حافظ نگاهتان هستیم.”

پرسیدن سوالات