تجربه جراحی لازک از زبان مراجعه‌کنندگان بصیر

تجربه جراحی لازک از زبان مراجعه‌کنندگان بصیر

امیر نیک سرشت ۶ سال پیش برای رفع مشکل بینایی‌اش به مرکز چشم پزشکی بصیر مراجعه کرد.
در این ویدئو تجربه عمل جراحی لازک را از زبان او می‌شنویم.

پرسیدن سوالات