گالری تصاویر مرکز بصیر

منو جستجو
کودکان، ثمره ی زندگیمان
17 فوریه ,2019

کودکان ثمره ی زندگی ما هستند. با عشق آنها را می پروریم و جز صداقت در نگاهشان نمی بینیم. کودکان وارثان آینده هستند. همیشه بر خود می دانیم...

MS
17 فوریه ,2019

بیماران MS با وجود مشکلاتی که ممکن است داشته باشند، اما همچون دیگر مردمان به زندگی روزانه خود می پردازند. هیچگاه از فعالیت های اجتماعی دوری نکرده و...

مهمان فرشتگان زمینی شده ایم
8 ژانویه ,2019

بیماران سندروم داون، فرشتگان زمینی با اراده و همتی والا و قلبی چون آینه هستند. این عزیزان با اعتماد به نفس مانند هر انسان دیگری به زندگی خود...

طرح سنجش سلامت چشم سالمندان
2 ژانویه ,2019

سالمندان، گنجینه ای با ارزش از تجربه. فرشتگانی که در آشوب روزگار همیشه سپر جوانان بودند. مرکز بصیر وظیفه خود می داند تا در همه حال خدمت گزار...

طرح عمومی سنجش سلامت چشم کودکان
2 ژانویه ,2019

کودکان امید بخش زندگی هستند. ما بر خود می دانیم تا در بهبود سلامت ثمره ی زندگی هم وطنان عزیز خود از هیچ چیز فروگذار نباشیم. فلذا در...