گالری تصاویر مرکز بصیر

منو جستجو
کودکان، ثمره ی زندگیمان
۲۸ بهمن ,۱۳۹۷

کودکان ثمره ی زندگی ما هستند. با عشق آنها را می پروریم و جز صداقت در نگاهشان نمی بینیم. کودکان وارثان آینده هستند. همیشه بر خود می دانیم...

MS
۲۸ بهمن ,۱۳۹۷

بیماران MS با وجود مشکلاتی که ممکن است داشته باشند، اما همچون دیگر مردمان به زندگی روزانه خود می پردازند. هیچگاه از فعالیت های اجتماعی دوری نکرده و...

مهمان فرشتگان زمینی شده ایم
۱۸ دی ,۱۳۹۷

بیماران سندروم داون، فرشتگان زمینی با اراده و همتی والا و قلبی چون آینه هستند. این عزیزان با اعتماد به نفس مانند هر انسان دیگری به زندگی خود...

طرح سنجش سلامت چشم سالمندان
۱۲ دی ,۱۳۹۷

سالمندان، گنجینه ای با ارزش از تجربه. فرشتگانی که در آشوب روزگار همیشه سپر جوانان بودند. مرکز بصیر وظیفه خود می داند تا در همه حال خدمت گزار...

طرح عمومی سنجش سلامت چشم کودکان
۱۲ دی ,۱۳۹۷

کودکان امید بخش زندگی هستند. ما بر خود می دانیم تا در بهبود سلامت ثمره ی زندگی هم وطنان عزیز خود از هیچ چیز فروگذار نباشیم. فلذا در...